De ontwikkeling van een organisatie is er voor een belangrijk deel op gericht om de gehele organisatie als één geheel te laten samenwerken. Wanneer dat lukt, merk je dat aan de vitaliteit van de organisatie:

  • Een goede werksfeer en onderlinge communicatie
  • Zorgvuldig en duurzaam omgaan met kostbare middelen en hulpbronnen
  • Optimale flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen
  • Constante leverkwaliteit van producten en diensten aan de klant.
Dat betaalt zich terug in de klanttevredenheid en de bedrijfsresultaten.
 
Wanneer er communicatie- of andere problemen tussen de medewerkers ontstaan, gaat dat ten koste van de vitaliteit en kan daar uiteindelijk de hele organisatie onder lijden. Een dergelijk situatie willen we natuurlijk zo snel mogelijk herstellen door de situatie te analyseren, een diagnose stellen, veranderingen door te voeren, nieuwe regels op te stellen, procedures aan te passen of adviezen of dwingende orders geven.

Een mens is geen machineMaar mensen zijn geen machines. In iedere organisatie zijn er altijd onzichtbare krachten aan het werk die merkbaar worden in zaken als stemmingen, motivaties, spanningen, (negatieve) verwachtingen, roddels, tegenwerking of zelfs ruzies. Als hieraan onvoldoende aandacht gegeven wordt, gaan deze krachten ‘onder water’ en blijven de problemen daar voortleven en hun belemmerende invloed uitoefenen.

Daarom vinden wij de ontwikkeling van een cultuur met open communicatie en feedback zo belangrijk. Want wij geloven dat goede communicatie en feedback bijdragen aan een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om hun kop uit te steken, durven experimenteren en leren. Vitale bedrijven zijn innovatief en hebben een cultuur waar continue feedback een essentiële rol speelt.

In de praktijk blijken open communicatie en betrokken feedback helaas niet vanzelfsprekend te zijn. We voelen ons vaak ongemakkelijk bij ‘moeilijke’ gesprekken en gaan die daarom liever uit de weg. Of we hebben niet geleerd hoe we feedback kunnen geven en ontvangen op een manier die ons vooruit helpt. Maar de prijs voor het uit de weg gaan van open communicatie en betrokken feedback is hoog, want vitaliteit, verandering en groei zijn hierdoor moeilijker te realiseren of misschien zelfs niet mogelijk.

Het zal u duidelijk zijn dat wij pleiten voor een cultuur met open communicatie en feedback, en er zijn meerdere manieren waarop mensen dit kunnen leren. Wij willen u er graag bij helpen.