“Je moet het loslaten”, is een advies dat vaak wordt gegeven als iemand worstelt met een voor hem of haar lastige situatie of probleem. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een kind waar je bezorgd om bent, of boosheid vanwege iets wat iemand heeft gezegd of gedaan, of het besef dat je een fout hebt gemaakt die niet of lastig te herstellen is.

Maar hoe gemakkelijk dat advies van ‘loslaten’ ook gegeven wordt, loslaten is vaak niet zo gemakkelijk om te doen, want loslaten roept dikwijls angst op. De angst om iets kostbaars te verliezen, of de angst voor iets dat we willen vermijden. Loslaten vraagt om moed om dingen toe te laten en durf om kwetsbaar te zijn.

Bijvoorbeeld het toelaten van de angst dat je kind problemen zal ondervinden, of de boosheid toe te laten voor wat er is gebeurd of gezegd en de pijn daarvan te accepteren, of de gevoelens van verdriet en de spijt te aanvaarden voor fout die je gemaakt hebt.

Bij vasthouden denken we vaak aan ‘sterk zijn’ en ‘beheersen’. Maar als mensen té vasthoudend zijn komen ze daardoor juist vaak in de problemen omdat ze geen oog meer hebben voor de behoeften en mogelijkheden van zichzelf en anderen en daar dus ook niet op vertrouwen.

Want in het leven is alles voortdurend in beweging en alles verandert van moment tot moment. Loslaten heeft niets te maken met slapheid, softheid of onverschilligheid, maar met een meegaande en flexibele houding, een houding die leven en veranderingen en groei mogelijk maken. Loslaten heeft te maken met ontspanning, geestelijke bevrijding en vertrouwen in de kracht van het leven.

Door je kind wat meer los te laten leer je misschien om je vertrouwen in haar mogelijkheden te ontwikkelen, waardoor ze zich verder kan ontwikkelen. Door de pijn toe te laten van iets wat gezegd of gedaan is, kun je misschien beter in contact komen met belangrijke behoeften in jezelf, waardoor je verder kunt groeien. Door het aanvaarden van de consequenties van een fout die je gemaakt hebt kun je misschien leren om hier beter mee om te gaan.

Toelaten betekent ‘het leven toelaten’ en daarmee de mogelijkheid tot groeien en bloeien. Toelaten begint met niet-doen, met stil worden, je oordelen te laten gaan en stilte en ruimte in jezelf te creëren.

Luister hiervoor bijvoorbeeld eens naar deze geleide meditatie.