Wij begeleiden graag rituelen. Rituelen kunnen zeer troostrijk en/of bekrachtigend zijn als ze op een passend moment en op passende wijze worden uitgevoerd. Mensen zoeken naar doel en betekenis in hun leven, mensen zijn verhalenvertellers. We zijn dol op mythische verhalen en symbolen die niet in de eerste plaats ons rationele brein aanspreken, maar onze dieper gelegen ziel die richting geeft aan ons leven.

Het is belangrijk om te beseffen dat een ritueel een dieper gelegen doel dient, het ritueel is geen doel op zich. Wie die vergissing maakt die schiet zijn doel voorbij, de aandacht wordt dan te veel gericht op de vorm en uiterlijkheden en dan kunnen rituelen betekenisloos worden. Op den duur gaan dergelijke rituelen beklemmend aanvoelen of zelfs op een gevangenis lijken. Voorbeelden daarvan kennen we waarschijnlijk allemaal wel, bijvoorbeeld in sommige religieuze stromingen waarin liturgie en vorm voorop lijken te staan in plaats van de geloofsbeleving.

Rituelen dien je met mate te gebruiken, want ook hier geldt dat overdaad schaadt en ieder ritueel heeft zijn eigen tijd en zijn plaats. Variërend op een vergelijking in een Taoïstisch boek, de Zhuangzi, zou je kunnen zeggen dat rituelen te vergelijken zijn met de herbergen van weleer waar je af en toe een avond kon overnachten, maar niet lang in kon verblijven. Na het verblijf moet je weer gaan zwerven op de heuvel van de vrijheid.

Een passend ritueel helpt je verder bij het vinden van je levensweg. Bij betekenisvolle gebeurtenissen of overgangen in je leven kunnen rituelen daarom een belangrijke rol spelen. Ik denk daarbij aan geboorte, doop, de overgang van jeugd naar volwassenheid, huwelijk, scheiding, verlies- en rouwverwerking en overlijden. Een passend ritueel schenkt je emotionele veerkracht en energie, het helpt je met de juiste bagage een drempel over zodat je weer verder kunt rondzwerven om het ‘ware’ te kunnen plukken.