DramadriehoekHeb je dat ook wel eens, dat je erg je best doet om iemand te helpen maar eindigt met frustratie en onderlinge verwijten? Grote kans dat je terechtgekomen bent in wat Stephen Karpman in 1968 ‘de dramadriehoek’ noemde (https://nl.wikipedia.org/wiki/Dramadriehoek).

De kunst van het helpen is om zo te helpen dat je uit de dramadriehoek blijft. En een belangrijke factor die daaraan bijdraagt heet ‘vertrouwen’:

  • In plaats van slachtoffer: Vertrouw en accepteer jezelf (reëel, kwetsbaar).
  • In plaats van aanklager: Vertrouw en accepteer andermans kunde en integriteit (assertief, feedback).
  • In plaats van redder: Vertrouw en accepteer andermans capaciteit om voor zichzelf te denken en handelen.

Vertrouwen
Vertrouwen ontstaat als je ervaart dat je gehoord, gezien en begrepen wordt en dat er op tijd en effectief voor je gezorgd wordt.

De valkuil van het helpen is dat we té graag willen helpen en ons te snel op oplossingen concentreren en daarbij het innerlijk proces overslaan.

De kunst van het helpen is dat we eerst werken aan de onderlinge verbinding. Het wederzijds begrip dat daardoor ontstaat biedt veiligheid als basis voor vertrouwen. Vanuit dat wederzijds vertrouwen kunnen mensen hun verantwoordelijk zien en aanvaarden waardoor actie en voortgang ontstaan en uiteindelijk verandering.

In een schemaatje ziet dat er zo uit (de 6 V’s):

Verbinding -> veiligheid -> vertrouwen -> verantwoordelijkheid -> voortgang -> verandering.

Uitgangspunten van dit schema zijn:

  1. Willen bijdragen aan de zelfredzaamheid.
  2. De volgorde van links naar rechts is belangrijk.
  3. Alleen als er verbinding is kan er een gevoel van veiligheid ontstaan en kan vertrouwen groeien. Belangrijke aspecten van vertrouwen zijn: weten dat je gezien wordt, dat je begrepen wordt en dat er tijdig en effectief voor je gezorgd wordt.
  4. Als er vertrouwen is zijn mensen in staat om verantwoordelijkheid te nemen en kan voortgang en verandering bereikt worden door middel van acties.
  5. Als er aan de rechterkant iets dreigt vast te lopen, is dat een teken dat om de aandacht meer naar links in het schema te verschuiven.

In de praktijk betekent dit dat je bij het helpen op sommige momenten je aandacht meer richt op de beleving en het proces en wat minder gericht bent op het vinden van oplossingen. Door hierin te ‘investeren’ kunnen vaak snellere en meer duurzame oplossingen bereikt worden! Dat vraagt wel om vertrouwen, zowel van de helper als van degene die geholpen wordt.

Vuistregel: Als je stopt met duwen dan verdwijnt de weerstand.