Onveilig

Deze plaats en deze wereld. 
De mensen, ze lachen me uit. 
Ze moeten me niet. 

 

Dwaas die ik ben.
Ik dacht dat ik het kon.
Contact maken en lachen.

Maar ze lachen me uit,
Ze doen me na; en zijn uit
op mijn ondergang.

Ik kruip weg,
Kijk links en rechts
Maar er is geen veiligheid.

Verlangen naar veiligheid

Ik zocht een steen om onder weg te kruipen, maar er was geen steen.

Er is verschil tussen mensen. Mensen verschillen bijvoorbeeld in de manier waarop ze contact met elkaar maken. Mensen die gemakkelijk contact maken en daar energie van krijgen noemen we extravert. Mensen voor wie contact maken spannend is en energie kost noemen we introvert.

Er is ook verschil in je stemming van moment tot moment. Op sommige dagen voel je je goed en is het gemakkelijker om contact te maken. Als je bijvoorbeeld een receptie bezoekt of een feestje. Je staat in die zaal met al die mensen, loopt op een tafeltje af en begint een gesprek. Een andere keer is het moeilijker. Je kijkt de zaal rond en ziet allemaal vreemde mensen, of je ziet bekenden die geanimeerd met elkaar in gesprek zijn en je denkt: ‘hoe kom ik daar tussen’. Eigenlijk voel je jezelf onveilig, niet-thuis.

Je kijkt om je heen, er is geen lege tafel, geen lege stoel, waar moet je blijven? Soms zet je door en je begeeft je tussen de mensen, maar het kost je veel energie, je zweet en trilt en doet onhandig, de dingen die je zeggen wilt komen er op een ongelukkig manier uit. En ’s avonds als je thuis bent voel je je doodmoe.

Angst

Angst - de schreeuwAngst is de prijs die wij mensen betalen voor ons zelfbewustzijn.
(vrij naar: J. LeDoux in Anxious)

Over angst zijn boeken vol geschreven, door filosofen, wetenschappers, psychologen en ervaringsdeskundigen. Kunstenaars beelden angst op allerlei manier uit.

Een standaardoplossing tegen angst is voorzover wij weten nog niet gevonden. Sommigen zeggen dat dit ook onwenselijk is. ‘Want’, zeggen ze, ‘angst is een natuurlijk fenomeen dat onze kansen vergroot om te overleven’.

Angst zorgt voor onze veiligheid, dat is de positieve intentie van angst. Maar soms kunnen angsten zo sterk zijn dat ze je levenskwaliteit negatief beïnvloeden omdat je situaties gaat vermijden of altijd maar blijft piekeren. Dan mag het wel ietsje minder zijn.

Binnen de Triskelmethode werken we met emotionele problematiek, ook voor het verminderen van angsten.

Doe eens onze emotionele balansoefening op een moment dat je je angstig voelt of ervaar meer rust met onze Triskelmeditatie voor emotionele problematiek.

Meer over de Triskelmethode en de helende kracht van je emoties lees je hier.

Succes!

Harry Vos & Andrea Luijten, Avila coaching, Heeswijk-Dinther (Bernheze)