Inwijdingsritueel bij de overgang naar volwassenheid.

Ieder mens is uniek en wordt geboren met bepaalde eigenschappen en talenten. Wij groeien op binnen relaties: familie, vrienden, kennissen, de gemeenschap, de maatschappij, de dieren, de planten, de wereld. Binnen al die relaties leren wij onszelf kennen. Als je opgroeit en uiteindelijk over de drempel stapt van jeugd naar volwassenheid ga je deel uitmaken van de wereld van de volwassen mannen en vrouwen. Je leert steeds meer op eigen benen staan en ook om relaties aan te gaan én je zult steeds meer je eigen pad zoeken in het leven.

 

Je kunt anderen daarbij om instructies en leiding vragen en je kunt naar goeroes luisteren, maar de kunst van het leven is om je eigen weg te vinden. Luisteren naar wat in je leeft en zoeken naar jouw levensweg.
Net als die ridders uit de legende van koning Arthur die in het bos op zoek gingen naar de heilige graal… Wat is die zoektocht? Het is de vervulling van het potentieel dat ieder mens in zich draagt. Deze zoektocht is geen egotrip; het is een avontuur om je geschenk aan de wereld tot vervulling te brengen. En dat geschenk ben je zelf.
Jezelf tot vervulling brengen is het belangrijkste wat je kunt doen.

In de legende van koning Arthur stond uiteindelijk een van de ridders op en zei: ‘Ik stel voor dat dit gezelschap een eed zweert, dat wij allen een zoektocht ondernemen zodat we de graal kunnen aanschouwen.’ En dan komen we bij de woorden die mij het meest interesseren: ‘Ieder ging het Avontuurlijke Woud in op de plek die hij zelf had gekozen, op de plek waar het ‘t donkerst was en waar nog geen weg of pad was.’

Rituelen mini-vision-quest

Je betreedt het bos op de donkerste plek, waar er geen pad is. Als er wel een weg of pad is, is het andermans pad. Ieder mens is uniek1) .

Bij dit inwijdingsritueel leer je om je eigen pad te vinden, ondersteund door de aanwezigen leer je wat het betekent om je eigen plek in de wereld te vinden, die plek in te nemen en er betekenis aan te ontlenen. Je leert je te verbinden met je belangrijke relaties en doelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen acties.

Vind je eigen pad naar bezieling en gelukzaligheid. Daar gaat het bij dit ritueel om.

 

 1) Vrij naar Joseph Campbell (1904-1987), Amerikaans hoogleraar in de mythologie en schrijver.