Helpen bij verandering is vaak moeizaam

Verbindend-onderhandelen

Ervaar je ook wel eens dat het realiseren van duurzame verandering soms zo moeizaam gaat? Dat je erg je best doet om goed samen te werken, maar toch eindigt met onbevredigende resultaten, frustratie en verwijdering?

Uit frustratie zou je er dan voor kunnen kiezen om het er maar bij te laten zitten. Maar ook dat is natuurlijk onbevredigend.

Je kunt dit tegenkomen in allerlei soorten samenwerking bijvoorbeeld op je werk, in mantelzorg, vrijwilligerswerk of persoonlijke relaties.

Kan het ook anders?

Veranderen is vaak lastig en kan ongemakkelijke gevoelens oproepen die we liever vermijden of verdringen. Een valkuil bij het oplossen van problemen is dat je te snel naar de oplossing wilt gaan. Dat lijkt efficiënt, maar kan juist verkeerd uitpakken, zeker als het gaat om veranderingen.
De kunst om effectief en bevredigend samen te werken aan verandering is om eerst te werken aan de relatie. Wanneer mensen zich gezien en begrepen voelen en weten dat er zo goed mogelijk rekening met hen gehouden wordt, kunnen ze zich veilig voelen. Dan kan er ook vertrouwen groeien in de mogelijkheid dat verandering mogelijk is. Dat vertrouwen is een belangrijke basis voor het kunnen en durven nemen van verantwoordelijkheid om in beweging te komen in de richting van de gewenste verandering.

De 6 V’s

In een schema ziet dat er zo uit:
Verbinding -> Veiligheid -> Vertrouwen -> Verantwoordelijkheid -> Voortgang -> Verandering.
Uitgangspunten van dit schema zijn:

 1. De intentie om bij te dragen aan een wederzijds bevredigende en effectieve samenwerking en of hulp bij verandering.
 2. De volgorde van links naar rechts in het schema is belangrijk.
 3. Het schema is dynamisch. Dat wil zeggen als je rechts in het schema dreigt vast te lopen is dat een signaal om je aandacht opnieuw naar links in het schema te verschuiven.

Door het toepassen van de 6V’s kunnen duurzame veranderingen in gang gezet worden die voor alle betrokken partijen optimaal bevredigend zijn. De 6 V’s bieden een krachtig kader voor scheppen van een vertrouwensband voor het realiseren van verandering. Maar hoe doe je dat concreet?

Verbindend communiceren

De reden dat het maken van een diepgaande verbinding vaak zo moeilijk is, is dat wij ons vaak niet bewust zijn van de enorme druk die wij op anderen kunnen leggen om dezelfde gevoelens te hebben als wijzelf. Het is alsof we zeggen: ‘Als je wilt dat ik er voor je ben, dan moet je dezelfde gevoelens hebben als ik. Als ik vind dat jouw gedrag slecht is, moet jij dat ook inzien. Als ik het gevoel heb dat een bepaald doel wenselijk is, moet jij dat ook willen.’

Maar mensen zijn verschillend in hun behoeften. Goede relaties beginnen daarom bij hoe wij elkaar begrijpen, hoe we met elkaar omgaan en hoe wij met elkaar communiceren. Binnen goede relaties ervaar je dat je gehoord en gezien wordt, je voelt je veilig en geliefd omdat je er als persoon mag zijn zoals je bent.

Verbindend communiceren is een manier van communiceren die je helpen om de gewenste verbinding wel tot stand te brengen. Hierbij stel je vier vragen om te onderzoeken wat je kunt doen om elkaars leven mooier te maken. Deze vier vragen zijn:

 1. Wil je me over je situatie vertellen met de zaken waar je behoorlijk last van hebt?
  Let op: ga niet over het antwoord in discussie.
 2. Hoe voel je je als je daar nu over verteld?
  Realiseer je dat onze gevoelens het gevolg zijn van wat er met onze behoeften gebeurt.
  Vraag drie is daarom:
 3. Welke behoeften van jou worden dan niet vervuld?
  Wat had je graag gewild, gewenst of gehoopt?
 4. Wat zou je willen dat er nu zou gebeuren om je leven mooier te maken en wat zou je daarover concreet aan mij willen vragen?

Onderzoek vervolgens samen of je dit kunt geven vanuit je hart en als het antwoord daarop ‘ja’ is, kun je samen onderzoeken hoe je dit kunt omzetten in concrete acties.

Want uiteindelijk gaat het bij Verbindend communiceren om de vraag: wat kunnen we doen om elkaars leven te verrijken?