Een bekend gezegde is: Alles wat je aandacht geeft, groeit. En er is veel over geschreven. Er is zelfs een boekje verschenen met die titel. Blijkbaar is het belangrijk om aandacht te besteden aan wat je belangrijk vindt in je leven als je wilt dat datgene gaat groeien.

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Verbindend communiceren, vertelde dat hij als student psychologie onderzoek heeft verricht naar het antwoord op de vraag: “Hoe moeten mensen leven om het gebruik van onderling geweld te voorkomen?” Hij concludeerde op basis van vergelijkend onderzoek van religies dat het antwoord neerkomt op: ‘leven met compassie’.

Op basis daarvan ontwikkelde hij zijn ‘taal van compassie’, die hij eerst Geweldloze communicatie genoemd heeft. Nog later noemde hij het ook wel Verbindend communiceren omdat dit meer de aandacht richt op wat het oplevert: verbinding. Ook bij Verbindend communiceren gaat het om het richten van de aandacht.

Bij Verbindend communiceren richt je je aandacht niet op ‘wie heeft er gelijk?’ of ‘wie heeft de schuld?’ of wat is ‘juist of onjuist?’ maar wel op wat er leeft in mensen: hun gevoelens en behoeften. De ervaringen van verbinding die daardoor ontstaan noemen wij ‘empathie’.

Je richt je in Verbindend communiceren niet op: ‘wie heeft de meeste macht’, maar op ‘hoe kunnen we bijdragen aan het welzijn van elkaar’. Je communiceert om het leven te verrijken, het leven van onszelf en van anderen. En dan blijken er opeens vele mogelijkheden te ontstaan om verder te gaan, zelfs in situaties die eerst helemaal vastgelopen leken te zijn.
Als mensen zich begrepen voelen dan voelen ze zich thuis.

Het proces van Verbindend communiceren bestaat in de basis uit vier stappen:

1. Waarneming
2. Gevoel
3. Behoefte
4. Verzoek

Na een waarneming kun je merken dat er een bepaald gevoel ontstaat. Dat gevoel benoemen we zoveel mogelijk op het niveau van emoties: boos, bang, bedroefd, blij of variaties daarop. Dan gaan we na wat dit gevoel ons te zeggen heeft. Je focust nog meer naar binnen, naar de onderliggende behoeften die vervuld of onvervuld kunnen zijn. Na dat innerlijk werk richten we ons weer met een verzoek naar buiten. Een verzoek dat gericht is op verbinding en het verrijken van het leven, jouw leven én het leven van de ander.

Het proces is eenvoudig te begrijpen, het toepassen ervan vraagt om inzicht en oefening. Daarom geven wij er training in.
Wat het oplevert? Meer voldoening, meer ervaren veiligheid en begrip en betere relaties.


Daar willen wij graag aandacht aan geven om het te laten groeien!