Bij Avila coaching organiseren we regelmatig workshops over verhalen vertellen. Ik hou van een goed verhaal. Een verhaal waarmee ik kan ontspannen of waardoor ik me kan laten meeslepen, met karakters en gebeurtenissen waarmee ik mijzelf kan identificeren, die mij emotioneel raken, of waarvan ik kan leren.

Er zijn vele soorten verhalen, die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Soms puur vermaak, maar ook heel vaak met een diepere symbolische boodschap die door ons op vaak onbewust niveau begrepen worden. Alle volkeren op de wereld hebben verhalen - mythen – die ze van generatie op generatie aan elkaar doorvertellen. Verhalen over het universum, verhalen over de mensheid, verhalen over hun volk, verhalen over zichzelf.

We luisteren vanaf onze kindertijd meestal graag en veel naar verhalen en we leren en onthouden wat het verhaal ons vertelt over het universum, over de mensheid, over ons volk en over onszelf.

De Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell (1904-1987) onderzocht zijn leven lang mythen van alle tijden en over de gehele wereld. Hij schreef in het eerste hoofdstuk van zijn boek The hero with a thousand faces: "Mythen zijn de geheime opening waardoor de onuitputtelijke energieën van de kosmos zich in de mens manifesteren..."

Als we opgroeien, verliezen we soms het geloof in sommige mythen, maar vrijwel altijd komen daarvoor andere myten in de plaats. We kunnen ook fel van mening verschillen over de betekenis van verhalen en mythen. Denk bijvoorbeeld maar aan de verschillen van inzicht over de verhalen in de Bijbel.

Verhalen, metaforen en mythen zijn voor mij daarom meer dan zomaar verhaaltjes. Ik denk dat mensen van nature verhalenvertellers zijn. Onze zelfopvatting en onze wereldopvatting zijn in wezen mythen over onszelf en over de wereld, waarmee we betekenis en zin proberen te geven aan het leven en alle gebeurtenissen om ons heen. Dikwijls gebeurt dat onbewust en zijn wij ons er niet meer van bewust welke persoonlijke mythen we voor onszelf gecreëerd hebben.

Verhalen vertellen kan ons helpen weer bewust te worden, uitdagingen aan te gaan en te groeien: Volgens welke mythe leef ik eigenlijk? Welke avonturen roepen mij en durf ik hun uitdaging aan te gaan? Durf ik het duister van mijn onderwereld te betreden om de strijd aan te gaan met mijn draken en rode ridders? Ben ik in staat het genezende elixer te veroveren? En hoe herrijs ik daarna uit de onderwereld zodat ik terug kan keren naar een lang en gelukkig leven met nieuwe avonturen?

Om een dergelijk verhaal goed te kunnen vertellen is het nodig om contact te maken met ons innerlijke zelf en het innerlijke zelf van de ander. Een expert verhalenverteller die vanuit zichzelf authentiek contact maakt met zijn publiek, weet zijn publiek te raken en te boeien. Zijn verhaal “komt binnen”, het brengt iets teweeg in zijn luisteraars, het roept ervaringen en emoties op. Dat zie je, dat hoor je, dat voel je en soms kun je het zelfs ruiken en proeven.