Als iemand zegt of schrijft: 'word jezelf' raak ik onmiddellijk in verwarring, opstandig zelfs. 'Word jezelf?' Ja, wie zou ik anders moeten zijn, waarom moet ik eerst veranderen om te worden wie ik ben? Wie ben ik nu dan? En wie is die 'jezelf' die ik blijkbaar nog worden moet? Ben ik nu soms nog niet goed genoeg?

Nee, dan hoor ik liever de uitspraak 'Ken uzelf' die boven de ingang van tempel voor Apollo in Delphi stond. Dat is tenminste een uitnodiging tot bewustwording. Die uitspraak gaat er vanuit dat ik 'mijzelf' al ben. En als ik mijzelf even vergeten ben in de waan van de dag, om daar dan bij stil te staan en weer te voelen en na te denken over wie ik ben als mens, als levend organisme in deze wereld. Ik hoef niet te worden, ik mag zijn.

Delphi

Ieder mens heeft het recht om te zijn wie hij is in deze wereld. Je bent goed zoals je bent, je hoeft je niet anders voor te doen en je hoeft niet eerst te veranderen. Ken jezelf en durf jezelf te laten zien. Dan kun je in deze wereld zijn en jezelf ontwikkelen zoals je bedoeld bent.

Fijn dat je er bent, je mag er zijn!