Als ik er mag zijn zoals ik ben, waarom moet ik me dan toch ontwikkelen? Ben ik misschien volgens bepaalde maatstaven toch niet goed genoeg, en moet ik mijzelf continu verbeteren en steeds verdere ontwikkeling nastreven in een wereld waarin alles perfect moet zijn? Deze vragen las ik laatst op een discussieforum en ze zetten me aan het denken over ontwikkelen.

Ja, ik geloof dat wij altijd in ontwikkeling zijn, maar wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Het woord ontwikkelen kan verschillende dingen betekenen, sla er de woordenboeken maar eens op na. Voor mij wordt de betekenis het dichtst benaderd door te bedenken dat leven en groeien bij elkaar horen. Alles wat leeft verandert voortdurend. Niet omdat het nu niet goed is, maar omdat het leven een proces is met constante verandering en dat noem ik ontwikkelen.

Een mooie metafoor vind ik een zaadje. Ik heb een zaadje en het is goed zoals het is, het hoeft niet iets anders te worden of zich anders voor te doen het mag er zijn als zaadje. Als het zaadje in goede aarde valt verandert het en langzaam of snel ontwikkelt zich uit het zaadje een teer stengeltje. Het is een mooi stengeltje, precies goed zoals het is, het hoeft niet iets anders te worden of zich anders voor te doen het mag er zijn als stengeltje. Het stengeltje leeft en daardoor verandert het, er ontwikkelt zich een klein plantje dat goed is zoals het is, het hoeft zich niet anders voor te doen....

Alles wat leeft ontwikkelt zich. Hoe het zich ontwikkelt hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld: aanleg, omgeving en levensomstandigheden.

Dit geldt volgens mij ook voor mensen. Je bent goed zoals je bent, je mag er zijn zoals je bent; en zolang je leeft ontwikkel je jezelf onder invloed van je aanleg, omgeving en levensomstandigheden. En het mooie bij mensen vind ik dat ze nog iets extra's hebben wat bij het zaadje ontbreekt. Ik geloof in de vrije wil, ik geloof dat mensen kunnen kiezen en zich richting kunnen geven in hun ontwikkeling. En als mensen hun keuzevrijheid gebruiken en een ontwikkelingsrichting kiezen die bij hen past, dan worden ze daar gelukkiger van, dan vervullen ze als vanzelf hun missie op aarde.

Ja, ik geloof dat wij mooie mensen zijn en we zijn altijd in ontwikkeling!