Volgens de van Dale is succes: ‘een goede afloop’. Maar wat is een goede afloop eigenlijk?

In het zakenleven en in de sportwereld is men concreet: ‘succes dat is het stellen van meetbare doelen en die behalen’. Succes wordt ‘afgemeten’ aan het wel of niet behalen van het doel.

In de maatschappij wordt succes meestal in verband gebracht de hoeveelheid geld, bezittingen, macht en status die iemand heeft. Hoe meer van ieder, hoe succesvoller iemand is.

Maar voor mij is succes meer dan het behalen van je materiële doel.

Natuurlijk zijn materiële doelen belangrijk daar ben ik het mee eens, maar wat heb je er aan als je niet gelukkig bent? Echt succes behaal je volgens mij vanuit je hart en is daarom gekoppeld aan zingeving en gevoel. Succes draagt positief bij aan jouw leven en aan het leven van anderen.

Gebruik je volledige potentieel: Herinner je wat je wilt, droom er van, stel doelen, kom in actie en bewandel het ‘pad met een hart’ naar je toekomst. Dan merk je snel dat je op de goede weg bent, want je ziet de resultaten, je voelt de energie en de passie, je wordt er blij van.

Succes!