Erger jij je soms ook zo aan sommige collega’s? Denk je dat als zij iets veranderen dat je probleem dan is opgelost? Zelf functioneer je immers prima, maar de anderen vertragen de boel, zitten over details te zeuren, werken slordig, bemoeien zich met je werk, vragen voortdurend aandacht…. En ga zo maar door. En dat schiet natuurlijk niet op; de werksfeer heeft eronder te lijden en je krijgt al minder zin om naar je werk te gaan. Vervelend hoor!

Maar eigenlijk is er altijd wel iemand waar je niet heel gemakkelijk mee kan samenwerken. Anderen pakken het anders aan dan je zelf zou doen en ze willen ook al geen advies. Je ergert je, maar je wordt niet gezien en gehoord. Wat doe je dan? Zijn er zaken die je wel zou willen bespreken, maar voor je houdt omdat je bang bent voor de reacties? Voor welke reactie ben je bang?

Stel je eens voor hoe het zou zijn als het je wel lukt om deze zaken bespreekbaar te maken en tegelijk een goede band met de ander behouden. Stel je eens voor wat er zou veranderen als je in staat bent om samen oplossingen te vinden voor de problemen die er spelen. Stel je eens voor hoe het zou zijn als je beter begrijpt hoe onderlinge communicatie werkt. Stel je eens voor wat dat voor de samenwerking en de resultaten betekent.

Het helpt echt als je beter begrijp hoe communicatie werkt en hoe je goed voor jezelf kan zorgen én tegelijkertijd voor de anderen. En je kunt bij ons het leren! We leren je iets nieuws, maar belangrijker nog, we leren je iets af. Door met een ruimere blik te kijken en te beseffen dat ieder mens door zijn eigen bril naar de wereld kijkt. Door te beseffen dat ieder mens zijn eigen behoeften, waarden en criteria heeft en hoe je daarop kunt aansluiten, gaat er een wereld voor je open. Een wereld waarin je een drive voelt, gemotiveerd je werk doet en waarin ruimte ontstaat voor creatieve oplossingen.

Wij begeleiden en coachen mensen en bieden communicatietrainingen die voor je bedrijf werken zoals smeerolie voor een motor. Werken met plezier, betere resultaten en betrokken mensen met hart voor de zaak.

Bewust met Avila