Ik had haar uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ze kwam iets later dan afgesproken binnen, hing gehaast haar jas op de kapstok en ging zitten. Ze zuchtte diep en begon zonder verdere inleiding te praten, ik keek haar aan en luisterde.

 

‘Wie wil dat nou niet’, vroeg ze en wees op een advertentie die ze uit de krant geknipt had: ‘meer grip krijgen op je leven en je werk, je eigen talenten en mogelijkheden ontdekken en inzetten om met meer plezier te werken en te leven? Je situatie thuis weer kunnen hanteren, goed omgaan met conflicten en fijne relaties hebben? Kunnen omgaan met gezondheidsklachten en weer helen. Veranderingen kunnen hanteren of de grote stap durven maken waarvan je al zo lang gedroomd hebt?’

‘Iedereen die ik ken verlangt daarnaar, maar er ik ken er niet een die het lukt om werkelijk zo te leven. Het lijkt te mooi om waar te zijn, en voor mij… ‘ Ze zuchtte nog een keer, zweeg en keek me onderzoekend aan. ‘Ik las de advertentie en dacht ik moet maar eens contact opnemen, maar ik weet eerlijk gezegd niet of jullie me kunnen helpen.’

Later in het gesprek vertelde ze over haar persoonlijke situatie. Over de momenten in haar leven waarin ze de wind mee had. Over momenten van tegenslag waarin die wind draaide het vooruitgaan moeilijker werd. En vooral over haar huidige situatie en haar zorgen voor nu en later.

Natuurlijk stelde ik vragen en in de loop van het gesprek kregen we duidelijk wat ze van een traject bij ons verlangde, zodat we beiden wisten wanneer ze dit traject met een tevreden gevoel zou kunnen afsluiten.

In onze aanpak gaan we uit van het (re)activeren van de eigen (veer)kracht van mensen, ook al zijn ze die soms schijnbaar kwijtgeraakt. We pakken bewuste en onbewuste patronen aan die deze eigen kracht blokkeren zodat de weg naar meer welzijn vrij gemaakt wordt. We passen onze manier van werken aan op persoon die bij ons is en op de problemen waar hij of zij aan wil werken. Zo wordt je geholpen om echte oplossingen te vinden en houd je ook zelf de regie over het traject.