Heeswijk-Dinther, 23 mei 2018

Privacyverklaring Avila coaching

PRIVACY EN VEILIGHEID

Als je persoonlijke gegevens bij ons achterlaat zorgen wij met technische en administratieve voorzorgsmaatregelen dat deze gegevens veilig zijn. Wie niets met je gegevens te maken heeft kan er niet bij. Wij geven je gegevens niet door aan anderen.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

CLIENTENDOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Avila coaching, Andrea Luijten en Harry Vos als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien van toepassing en na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Als jouw behandelende therapeuten hebben wij, Andrea Luijten en Harry Vos, als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De inhoudelijke gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van gegevens uit jouw dossier, dan zullen wij je hierover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

OVERIGE FACTURERING EN ADMINISTRATIE

Voor overige producten, diensten of cursussen vermelden wij de volgende gegevens op de factuur:

Deze gegevens worden in onze administratie opgenomen en bewaard.

LEVEREN VAN BESTELLINGEN

Voor het leveren van bestellingen hebben we je naam, e-mailadres, woonadres, afleveradres en soms ook telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling leveren en je ook op de hoogte houden van de status van de bestelling.

CURSUSSEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS

Als je bij ons een cursus, training of workshop volgt nemen wij je gegevens op in de deelnemerslijst:

Bij een aantal cursussen wordt een certificaat van deelname uitgereikt met vermelding van de naam van de deelnemer en voor beëdigde tolken en vertalers ook het Wbtv-nummer.

Wij bewaren deze gegevens in onze cursusadministratie.

KLANTENSERVICE

Je kunt met ons bellen en mailen voor al je vragen over onze diensten en producten. Om je goed te kunnen helpen noteren wij je gegevens en maken aantekeningen die we mogelijk bewaren.

NIEUWSBRIEVEN

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven of misschien ben je hiervoor al aangemeld. Daarmee kunnen wij je op de hoogte houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Je aanmelding bevat je naam en e-mailadres. Verder verzamelen wij automatisch voor het meten van de effectiviteit van onze nieuwsbrieven de volgende informatie:

Wij delen deze informatie nooit met derden. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je je aan- of afmeldingen op de nieuwsbrieven zelf kunt beheren en/of je gegevens kunt verwijderen.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone geplaatst worden. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die gebruikt wordt om onze website goed en snel te laten werken of voor het bijhouden van statistieken over welke pagina’s op onze website bezocht worden.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd als je de browser sluit. Andere cookies worden op je computer bewaard. Je kunt deze op elk moment zelf via je browser verwijderen. Hoe je een cookie verwijdert hangt af van de internetbrowser waarmee je werkt. Gebruik de helpfunctie van de internetbrowser om na te gaan hoe je cookies kunt verwijderen.

OVERIGE VERWERKING VAN GEGEVENS

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen:

De gegevens die op je factuur staan geven wij door aan onze boekhouder voor administratieve doeleinden en belastingaangiften.

JOUW RECHTEN

Op grond van de wet heb je het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten verwijderen.