06-4347 5558  -    info@avilacoaching.nl

Heeswijk-Dinther, 23 mei 2018

Privacyverklaring Avila coaching

PRIVACY EN VEILIGHEID

Als je persoonlijke gegevens bij ons achterlaat zorgen wij met technische en administratieve voorzorgsmaatregelen dat deze gegevens veilig zijn. Wie niets met je gegevens te maken heeft kan er niet bij. Wij geven je gegevens niet door aan anderen.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

CLIENTENDOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Avila coaching, Andrea Luijten en Harry Vos als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien van toepassing en na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens:
  • Cliëntgegevens op papier worden bewaard in een afgesloten kast.
  • Het digitale cliëntdossier is beveiligd met wachtwoorden en alleen toegankelijk voor onszelf.
  • Wij zorgen ervoor dat onze apparatuur en software optimaal beveiligd zijn.

Als jouw behandelende therapeuten hebben wij, Andrea Luijten en Harry Vos, als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De inhoudelijke gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen (zie ‘privacy op de zorgnota’).

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van gegevens uit jouw dossier, dan zullen wij je hierover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling overige psychosociale therapie’, ‘coaching’ of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

OVERIGE FACTURERING EN ADMINISTRATIE

Voor overige producten, diensten of cursussen vermelden wij de volgende gegevens op de factuur:

 • naam, adres en woonplaats
 • de datum van levering
 • een korte omschrijving van product, cursus of dienst.
 • de kosten

Deze gegevens worden in onze administratie opgenomen en bewaard.

LEVEREN VAN BESTELLINGEN

Voor het leveren van bestellingen hebben we je naam, e-mailadres, woonadres, afleveradres en soms ook telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling leveren en je ook op de hoogte houden van de status van de bestelling.

CURSUSSEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS

Als je bij ons een cursus, training of workshop volgt nemen wij je gegevens op in de deelnemerslijst:

 • naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
 • naam van de cursus en de datum/data waarop deze gegeven wordt.
 • Voor beëdigde tolken en vertalers het Wbtv-nummer.

Bij een aantal cursussen wordt een certificaat van deelname uitgereikt met vermelding van de naam van de deelnemer en voor beëdigde tolken en vertalers ook het Wbtv-nummer.

Wij bewaren deze gegevens in onze cursusadministratie.

KLANTENSERVICE

Je kunt met ons bellen en mailen voor al je vragen over onze diensten en producten. Om je goed te kunnen helpen noteren wij je gegevens en maken aantekeningen die we mogelijk bewaren.

NIEUWSBRIEVEN

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven of misschien ben je hiervoor al aangemeld. Daarmee kunnen wij je op de hoogte houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Je aanmelding bevat je naam en e-mailadres. Verder verzamelen wij automatisch voor het meten van de effectiviteit van onze nieuwsbrieven de volgende informatie:

 • Wie de nieuwsbrief heeft geopend
 • Het IP-adres
 • HTML of tekstversie van de nieuwsbrief?
 • De links waarop geklikt is

Wij delen deze informatie nooit met derden. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je je aan- of afmeldingen op de nieuwsbrieven zelf kunt beheren en/of je gegevens kunt verwijderen.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone geplaatst worden. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die gebruikt wordt om onze website goed en snel te laten werken of voor het bijhouden van statistieken over welke pagina’s op onze website bezocht worden.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd als je de browser sluit. Andere cookies worden op je computer bewaard. Je kunt deze op elk moment zelf via je browser verwijderen. Hoe je een cookie verwijdert hangt af van de internetbrowser waarmee je werkt. Gebruik de helpfunctie van de internetbrowser om na te gaan hoe je cookies kunt verwijderen.

OVERIGE VERWERKING VAN GEGEVENS

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen:

 • Website
 • Onze website draait op de servers van een hosting provider. 
  Met uitzondering van e-mail adressen van nieuwsbriefabonnees (zie nieuwsbrieven) worden er op de website geen persoonsgegevens bewaard. De hosting provider heeft toegang tot de systemen van de website voorzover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het technisch beheer: beveiliging en onderhoud.
 • Boekhouding

De gegevens die op je factuur staan geven wij door aan onze boekhouder voor administratieve doeleinden en belastingaangiften.

JOUW RECHTEN

Op grond van de wet heb je het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten verwijderen.

 

Contactinformatie

Avila coaching
Gerard Smuldersstraat 32
5966 NT America (Horst aan de Maas) 

Jonker Speelmanstraat 10
5473 CB Heeswijk-Dinther (Bernheze)

   Andrea: 06-4347 5558
   Harry: 06-2113 9270
   info@avilacoaching.nl

 

Bereikbaarheid

Onze praktijk voor coaching en therapie is gevestigd in America (Horst aan de Maas, Noord-Limburg) en Heeswijk-Dinther (Bernheze, Noord-Brabant). Er is voldoende gratis parkeerruimte in de straat.

Openbaar vervoer
Avila  coaching in America is ook via openbaar vervoer bereikbaar; vanaf station Horst-Sevenum (trein) is het een korte fietsafstand (± 15 minuten) met de OV-fiets.
Avila coaching in Heeswijk-Dinther is bereikbaar met buslijn 158 vanuit Veghel en Den Bosch, of per fiets vanuit Schijndel, Veghel (Meijerijstad), Berlicum, Middelrode, Den Dungen (Sint-Michielsgestel), Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch en Uden.